Stavíme kolejiště Buková !

Původní skica z publikace Plány kolejišť (Autor: Milan Ferdián; původní název: „Mezilehlá“)

Celý rok leželo kolejiště Buková tak říkajíc „u ledu“. Nebyl čas – děti mezitím dokázaly hodně:

  • udělat malé „modulky“: malý kousek tratě, ne delší než 50cm
  • postavily pár domků z papíru a nabarvily je. Míchání přírodních a přirozených odstínů barev musíme ale ještě trénovat.
  • na svých modulech zasely trávu zatravňovačem z elektrické plácačky na mouchy, vyrobily a zasadily stromky, listnaté i jehličnaté. Některé jsou drobátko domodra, neboť došel hnědý sprej.
  • odlévaly skály ze sádry, a barvily je rozmývanými a suchými barvami. Schovámě je pro větší modely, na malých cvičných na vyšší skály nezbylo místo
  • na pokračování lepí vagónky z plastových stavebnic, některé děti je už i barví pomocí airbrush pistole
Upravený plánek v programu WinTrack pro stavbu

Kolejiště Buková patří mezi ty miniaturní – cca 1 x 1m (u nás nepatrně větší, jak dovolil dostupný materiál). Znázorňuje malou průjezdn ou stanici Bukovou, s pilou (nebo malou továrnou, to ještě nevíme) a skladištěm s vlastní odstavnou kolejí. Možná se vejde i remíza pro nocování lokomotiv – a samozřejmě zbude i místo na pár domků. Děti teď vyrábějí vagony – motoráky řada „Baafx“: ty krátké, co jezdily na trati do Kladna před Regionovami. Koneckonců Regionova je jen přestavěný Baafx. Lokomotivu – motorák (řadu M152) máme koupenou, takže až dodělají děti přípojné vozy, může na kolejišti jezdit souprava až o 3 vagonech. O výrobě vagónků bude asi samostatný článek, zvlášť když se povede nafotit někoho z mladých modelářů jako lakýrníka.

Na kolejiště přijela těžká stavební technika: nůž, vrtačka, skalpel

Buková je částečně postavená od minulého roku, ale výhybky, usazení kolejí a připojení napájení nás teprve čekají. Stejně tak (doufám) starší žáci pomohou s osazením elektroniky potřebné pro přestavování výhybek, zjišťování polohy vlaků a ovládání návěstidel. Na kolejiště postupně (a pečlivě, takže pomalu) usazujeme a pomocí vyřezaných šablon tvarujeme koleje podle tak, aby se dodržely poloměry a tvary oblouků a koleje byly položené bez „hrbolů“ a rovně. Doufáme, že vozidla pak budou projíždět okruh hladce, bez zastavování a bez výpadků napájení.

Dotvarování kolejí šablonami

 

Dráty připojující výhybky

Co bude na kolejišti Buková nové je digitální ovládání. Abychom se nezdržovali, bude se zpočátku řídit „červenou myší“ známou ze „startovacích sad“ vláčků v obchodě. Zároveň ale půjdou lokomotivy řídit aplikací na mobilním telefonu – výhbky zkusíme také řídit tabletem. Klasický ovládací pult možná časem také vznikne – podle náladay a pokud budou „k ruce“ starší děti pro vyrábění a zapojování elektroniky. Ale s klasickými pulty bude mít společného málo: spousta drátů od tlačítek, ale místo aby vedly do kolejiště povedou … do mikroprocesoru.

Zlatý hřeb má být počítačové řízení. Už teď jsou jednotlivé úseky kolejiště oddělené a připravené na montáž snímačů proudu, takže obsluha (nebo počítač) bude „vědět“, na které koleji právě projíždí vlak. V nepřehledných místech budou zároveň infračervená reflexní opticná čidla, která pomohou počítači zastavit se soupravou přesně tak, aby nepřekážela dalšímu provozu. V určitých místech jsou připravené pozice pro zabudování dálkově ovládaných rozpojovačů, které od sebe umožní oddělit vagony. Počítač pak například může sám

Montážní deska rozpojovače s otvory pro reflexní čidlo
Prototyp rozpojovače „maskovaný“ jako přechod přes koleje

provést „objetí soupravy“: odpojit lokomotivu od osobních vagónů, povyjet z nádraží, přehodit výhybky a přes vedlejší (manipulační) kolej přejet na druhou stranu soupavy a lokomotivu opět připojit. A může se jet opačným směrem. Pro automatické ježdění je zvlášť důležité, aby vlaky neplánovaně nezastavovaly a nepřerušovalo se jim napájení.

Později se děti se naučí vytvořit počítačový „model modelu“ s tím, že jednotlivé prvky v počítači přiřadí skutečným (modelovým) výhybkám, úsekům kolejí, návěstidlům. S počítačem nebo řídící centrálou DR5000 (zakoupené díky obecní dotaci) se spojí dotykové telefony, které pak mohou sloužit jako řídící pult strojvedoucího, nebo hradláře. Protože počítač má k dispozici senzory, mohou se děti také seznámit a vyzkoušet si vytváření automatizovaných úkonů – například odvěšení lokomotivy a objetí soupravy, nebo rozřazování vagónů podle cílové stanice a nebo převáženého nákladu. Podobné techniky řízení s odezvou ze senzorů se používájí i v průmyslové automatizaci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *